Loading...

Vad är en brandvägg?

Brandväggar är programvaror eller maskinvaruenheter som filtrerar och undersöker informationen som kommer genom internetanslutningen. De utgör en första försvarslinje eftersom de kan hindra ett skadligt program eller angripare från att få åtkomst till nätverket och din information innan potentiell skada görs.

Men det finns mer än en typ av brandvägg. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan maskinvarubrandväggar och programvarubrandväggar för att skydda dig själv hemma och när du är på språng på bästa sätt.

Maskinvarubrandvägg

Vad är en maskinvarubrandvägg?

 

Maskinvarubrandväggar ingår i vissa routrar och kräver liten eller ingen konfiguration eftersom de är inbyggda i maskinvaran. Brandväggarna övervakar trafik till alla datorer och enheter som är anslutna till routerns nätverk, vilket innebär att du kan filtrera åtkomst till dem alla med en och samma enhet.

Maskinvarubrandväggar ger nödvändig säkerhet åt sakernas internet, som smarta termostater och smarta glödlampor. Dessa nya enheter har ofta svaga säkerhetsfunktioner vilket kan göra nätverket sårbart, men en maskinvarubrandvägg hjälper till att förhindra att det uppstår brister i säkerheten.

Om du vill konfigurera maskinvarubrandväggen använder du maskinvarubrandväggen som är inbyggd i hemmarroutern eller nätslussen. Se bruksanvisningen som medföljde routern eller gör en snabb sökning på internet för att få anvisningar som leder dig genom konfigurationen.

Maskinvarubrandväggar skyddar dig dock bara när du är hemma, så om du tar med dig datorn till ett kafé eller använder enheten när du är på språng, måste du skaffa en programvarubrandvägg för att skydda datorn eller enheten.

Vad är en programvarubrandvägg?

Programvarubrandväggar hjälper till att skydda dig när du är på språng. De körs som ett program på datorn eller andra enheter och övervakar noggrant nätverkstrafiken för att hjälpa till att fånga upp skadliga program innan de når datorn.

Brandväggsskydd

Vilket brandväggsskydd bör jag använda?

 

Vi rekommenderar brandväggsskydd från McAfee® Total Protection. Programmet skyddar enheterna och blockerar hackare från att få åtkomst till systemet för nätverk i hemmet. Det innehåller en tvåvägsbrandvägg som filtrerar både inkommande och utgående trafik samt skydd för alla dina enheter, din identitet och dina data, så att du är skyddad både hemma och när du är på språng.

Brandväggsskydd är en utmärkt första försvarslinje, men det är också en god idé att följa de här tipsen för att skydda dina data och enheter:

  • Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor från personer du inte känner. Du kan ge dem åtkomst till enheten utan att veta om det.
  • Var medveten om att alla nya enheter som är anslutna till internet som du tar in i hemmet kan utgöra en potentiell väg för en attack. Se till att du återställer alla standardlösenord och håller enheterna uppdaterade med de senaste uppdateringarna från tillverkaren.

Genom att hitta och installera rätt brandväggsskydd för dig och familjen och följa tipsen är du ett steg närmare att hålla dina data och enheter säkra.